Прилози и извештаји

22. 4. 2016. / 16.35

НОПО је једина политички самостална и финансијски независна политичка странка у Србији. Прва је и једина у историји, која је у републички буџет вратила велики део новца додељеног за изборне радње, строго се придржавајући сваког слова у Закону о финансирању политичких активности.


Ако желите новчано да подржите НОПО, налог попуните у складу са упутством на следећој слици.

Изабор Владе Републике Србије

Ограничења

Закон о финансирању политичких активности одређује максималну вредност давања на годишњем нивоу.

По закону, физичко лице за редован рад може приложити износ не већи од 20 просечних месечних зарада, док правно лице може дати износ не већи од 200 просечних месечних зарада.

Од дана расписивања избора до њиховог одржавања, НОПО може да прима прилоге физичких и правних лица са истим ограничењима, не рачунајући износе приложене за редован рад.

Новац намењен изборној кампањи, даваоци прилога могу да преносе искључиво на посебан рачун за финансирање одговарајуће кампање.

Јавно се објављује давање чија је вредност, на годишњем нивоу, већа од једне просечне месечне зараде.

2018.

Име и презиме Место Вредност давања Датум
Новчана Неновчана
Будимир Гром Београд 0 60.000 31. 12.
Радмила Тулимировић Нови Сад 0 248.400 30. 9.

2017.

Име и презиме Место Вредност давања Датум
Новчана Неновчана
Радмила Тулимировић Нови Сад 0 331.200 31. 12.

2016.

Име и презиме Место Вредност давања Датум
Новчана Неновчана
Радмила Тулимировић Нови Сад 0 331.200 31. 12.

2015.

Име и презиме Место Вредност давања Датум
Новчана Неновчана
Радмила Тулимировић Нови Сад 0 331.200 31. 12.

2014.

Име и презиме Место Вредност давања Датум
Новчана Неновчана
Радмила Тулимировић Нови Сад 0 193.200 31. 12.
Никола Тулимировић Београд 45.000 31.300 22. 4.
Милован Радин Нови Сад 60.550 0 22. 4.

2012.

Име и презиме Место Вредност давања Датум
Новчана Неновчана
Радмила Тулимировић Београд 0 136.800 31. 12.
Никола Тулимировић Београд 0 68.075 31. 5.

2011.

Име и презиме Место Вредност давања Датум
Новчана Неновчана
Радмила Тулимировић Београд 0 136.800 31. 12.
Никола Тулимировић Београд 0 79.700 31. 12.

Извештаји

У наставку се објављују годишњи финансијски извештаји и извештаји о трошковима изборних кампања.