Годишњи финансијски извештај за 2015.

14. 4. 2016. / 23.54 / Никола Тулимировић

Агенцији за борбу против корупције смо поднели електронско издање годишњег финансијског извештаја. Штампано издање ће такође бити достављено у законском року.

Годишњи финансијски извештај за 2015.

Годишњи финансијски извештај је благовремено поднет Агенцији за борбу против корупције. Претходно је, такође у законском року, сличан извештај поднет и Агенцији за привредне регистре.

Пошто Агенцији за борбу против корупције будемо доставили штампано издање извештаја, уз које ћемо приложити мишљење овлашћеног ревизора и евиденције о имовини и прилозима, оверени примерак ће бити видљив на нашој страни за новчане прилоге и финансијске извештаје.