Годишњи финансијски извештај за 2014.

23. 5. 2015. / 12.19 / Никола Тулимировић

НОПО је Агенцији за борбу против корупције у априлу поднео електронско и штампано издање годишњег фин. извештаја, и објавио га на овом сајту.

Годишњи финансијски извештај за 2014.

Годишњи финансијски извештај, који обухвата и изборне радње, благовремено је поднет Агенцији за борбу против корупције.

На страни зa новчане прилоге и финансијске извештаје је доступан од 22. априла. На тој страни можете да погледате снимке штампаних извештаја, годишњих и изборних.