www.kontrolori.org. Имајте на уму да би, по..."> Исплата дневница за рад у бирачким одборима • НОПО

Исплата дневница за рад у бирачким одборима

6. 5. 2014. / 14.38 / Никола Тулимировић

Београдске општине ће, углавном, и ове недеље исплаћивати дневнице члановима и заменицима чланова бирачких одбора, тпк. контролори.

Исплата дневница за рад у бирачким одборима

Распоред можете да погледате на сајту www.kontrolori.org.

Имајте на уму да би, по закону, неподигнуте дневнице ускоро морале да буду враћене градској управи, као и да ће, баш због тога, у неким општинама службеници покушати да вам не исплате дневнице, уз разне изговоре, а у намери да новац задрже за себе.

Ако сте радили 16. марта, морате да будете исплаћени у згради општине, и то одмах. Све остало је лаж.