Предали смо годишњи финансијски извештај

16. 4. 2013. / 16.56 / Никола Тулимировић

Агенцији за борбу против корупције је данас предато штампано издање годишњег финансијског извештаја за 2012. годину.


Годишњи финансијски извештај, који обухвата и изборне радње, Агенцији за борбу против корупције је предат шест дана пре истека законског рока.

На овој страни можете да погледате слику штампаног извештаја, који се прописно предаје најкасније осам дана по слању истоветног извештаја у електронском облику.