Индустријска производња пала за око 7 одсто

31. 10. 2012. / 12.48 / Никола Тулимировић

Индустријска производња у Србији у септембру је била за 6,8 одсто мања него у истом месецу прошле године, а у односу на просек 2011. године индустријска производња је била мања за 1,6 одсто, објавио је данас Републички завод за статистику.

Индустријска производња пала за око 7 одсто

У периоду јануар-септембар је остварен пад индустријске производње од 3,8 одсто у поредјењу са истих девет месеци прошле године.

На годишњем нивоу је у септембру, посматрано по секторима, у рударству забележен пад од 11,4 одсто, у снабдевању струјом, гасом, паром и климатизацији од 8,7 одсто, а у прерадјивачкој индустрији од 5,9 одсто.

Гледано по наменским групама, у септембру ове у односу на септембар претходне године пад је регистрован у производњи енергије за 16,3 одсто и интермедијарних производа осим енергије за 11,9 одсто, док је раст остварен у производњи трајних производа за широку потрошњу (11,2 одсто), капиталних производа (1,8 одсто) и нетрајних производа за широку потрошњу (1,6 процента).

Како је навео РЗС, обим индустријске производње у септембру 2012. у поредјењу са септембром 2011. био је у паду код 17 области, које у структури индустријске производње учествују са 73 одсто, а у расту код 12 области.

Септембарском паду највише су допринели смањење производње основних метала, деривата нафте, струје, хемикалија и хемијских производа и експлоатација угља.

Укључујући производњу малих предузећа која се прати на узорку, индустријска производња је у септембру у односу на просек 2011. године код укупне индустријске производње била мања за 1,8 одсто а код прерадјивачке индустрије већа за 2,6 одсто.